Adviezen adviesraden

Kortrijk heeft verschillende adviescomités en -raden. Dit zijn groepen die de belangen verdedigen van een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld van personen met een handicap, senioren, jeugd, straatnaamgeving, sculpturen in de stad, ... Het college van burgemeester en schepenen verwittigt de adviesraden als één of meerdere agendapunten van de gemeenteraad voor hen belangrijk is. De adviesraden mogen ook op eigen initiatief over alle aangelegenheden, die belangrijk zijn voor hun doelgroep, een advies uitbrengen aan het gemeentebestuur.

Adviezen Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap

Verslagen en adviezen Erfgoedplatform

Stedelijke OuderenAdviesRaad

Raad Intercultureel Samenleven