Vincent Van Quickenborne

Koning Leopold I-straat 13
8500
Kortrijk

Bevoegdheden:

· Veiligheid

· Brandweer

· Politie

· Preventie

· GAS

· Strategische planning, budget en bestuurlijke organisatie

· Coördinatie stedenbeleid

· Externe relaties en samenwerking

· Eurometropool

· Intercommunales en samenwerking met derden

· Bestuurszaken

· Communicatie

· Recht

· Protocol