Skatebowl

Ijzerkaai 110
8500 Kortrijk
België

Skatebowl

Extra informatie

NL 

De skatebowl is de eerste van deze omvang in de Benelux. Het Amerikaanse bedrijf Team Pain werd ingeschakeld om deze constructie te realiseren aan de Dambrug nabij het Albertpark en de Groeningebrug.

E

The Kortrijk skatebowl is the first installation of this size in the Benelux, and the American company Team Pain was called in to complete the project next to the Dambrug near the King Albert Park and the Groeninge Bridge.

F

Le skatebowl est le premier de cette ampleur au Benelux. Il a été fait appel à l'entreprise américaine Team Pain pour réaliser cette construction au niveau du Dambrug, à proximité de l'Albertpak et du Groeningebrug.

D

 

Die Skatebowl ist das erste derartige Bauwerk dieser Größe in den Benelux-Staaten. Für den Bau dieser Konstruktion an der Dambrücke nahe dem Albertpark und der Groeningebrücke wurde das amerikanische Unternehmen Team Pain herangezogen.

In september 2005 begon de Amerikaanse firma Team Pain aan de aanleg van de grootste skatebowl van de Benelux. Het 850 m² grote betonnen oppervlak vormt een glooiend landschap voor skaters en bladers. Een skatebowl is veel gevarieerder dan een ramp, er zijn meer bewegingen mogelijk en het snelheidsgevoel is groter. De bowl werd in oktober 2005 opgeleverd en eind april 2006 geopend, toen ook de omgevingswerken waren voltooid. Het ontwerp is zodanig opgenomen in het parkontwerp dat de skatebowl een van de terrassen vormt, eveneens omringd door rode, 'schisteuze' steen.

Team Pain