Broeltorens

Broelkaai
8500 Kortrijk
België

Broeltorens

Openingsuren

Open tijdens bepaalde manifestaties. Op andere momenten enkel met een gids te bezoeken. 

Extra informatie

 

NL 

Deze middeleeuwse torens zijn de enige overblijfselen van de oudste stadsvestingen. De zuidelijke toren, de ‘Speyetoren' (± 1385), was een deel van de versterkte omheining van het grafelijk kasteel. De noordelijke toren, de ‘Ingelborchtoren' (± 1413), werd gebouwd voor de verdediging met primitief artilleriegeschut.

Open tijdens bepaalde manifestaties. Het jaar door enkel met een gids te bezoeken. 

E

Broel Towers

These medieval towers are the last remaining vestiges of the old city fortifications. The southern tower, or Speyetoren (± 1385), was part of the ramparts of the Count's castle while the northern tower, or Ingelborchtoren (± 1413), was built to defend the city by means of primitive artillery equipment.

Only open during certain festivities. During the year only accessible with a guide.

F

Les Tours Broel

Ces tours médiévales sont les seuls vestiges des anciennes fortifications de la ville. La tour sud, la « Speyetoren » (± 1385), faisait partie des remparts fortifiés du château des Comtes de Flandre. La tour nord, la « Ingelborchtoren » (± 1413), fut érigée pour assurer une défense d'artillerie rudimentaire.

Seulement ouvert pendent quelque festivités. Les tours sont pendant l'année seulement accessible avec un guide.

D

Broeltürme

Diese mittelalterlichen Türme sind die einzigen Zeugen der ältesten Stadtbefestigung. Der Südturm (± 1385), auch „Speye-Turm" genannt, war Teil der befestigten Umwallung der gräflichen Burg. Der Nordturm (± 1413), der sogenannte „Ingelborch-Turm", wurde zur Verteidigung mit primitivem Artilleriegeschütz errichtet.

Nür geöffenet während speciziele Feierlichkeiten. Auf ein normalen Tag sind die türme nür zugänglich mit ein Führer.