Aan de slag in Kortrijk

mobiliteitsexpert

Kortrijk is een grote werkgever. Meer dan 1800 medewerkers van stad, OCMW, ZORG Kortrijk, AGB SOK en AGB Parko zetten zich elke dag in voor een zeer gevarieerde dienstverlening. Dat aanbod qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra, ... De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk. 

Werkgever en werknemer investeren allebei in een goede werkrelatie.  We verwachten van onze medewerkers dat ze hun job gedreven uitvoeren, dat ze zich betrokken voelen en klantgericht opstellen. Daarom krijgen onze medewerkers de kans zich te ontwikkelen in hun job, we streven naar een goede balans tussen werk en privé, we geven medewerkers intern de kans om een nieuwe uitdaging aan te gaan, ...

Kortrijk is een inspirerende werkplek!

logo groep Kortrijk