Plannen voor kerk en OC Aalbeke

De plannen voor Aalbeke zijn concreet. Het Gentse urbain architectencollectief heeft een voorontwerp uitgewerkt. Dit werd goedgekeurd door en schepencollege en de Aalbeekse stuurgroep met vertegenwoordigers van de stadsdiensten en Aalbeekse verenigingen. Nu alle betrokkenen akkoord zijn, kan er een definitief ontwerp gemaakt worden en zullen de werken volgend jaar (2020) kunnen starten.

Plannen

  1. In de plannen wordt gekozen voor een verkleinde kerk (geschikt voor erediensten voor 80 personen). In de ruimte in de kerk die vrijkomt komt een bibliotheek, is ruimte voorzien voor het conservatorium en een polyvalente foyer.
  2. Het OC wordt uitgebreid met een nieuwbouwvleugel die in de plaats komt van de kleine arbeidershuisjes. Hierin zal ruimte voorzien zijn voor een nieuwe vergaderzaal, de wijkpolitie en de harmonie van Aalbeke.
  3. Tot slot zal de werking van het OC geoptimaliseerd worden.

Timing

Nu het voorontwerp is goedgekeurd, wordt er een definitief ontwerp verwacht tegen december 2019. De werken kunnen dan gegund worden tegen april 2020. Eerst wordt vanaf juni 2020 begonnen met de werken aan de kerk en de afbraak en de wederopbouw van de ‘huisjes’. Na afloop van de Corneliusfeesten kan er dan in oktober begonnen worden met de
renovatie van het OC. Het einde van de werken is voorzien voor de zomer van 2021. Zo kan de feestelijke opening gebeuren op de Corneliusfeesten van 2021.

Budget

De stad investeert hiermee ruim 5 miljoen euro in Aalbeke. 2,25 miljoen euro is voorzien voor de nevenbestemming van de kerk. Voor de renovatie van het OC met een uitbreiding van een nieuwbouwvleugel wordt 2,8 miljoen euro uitgetrokken.
Door het samenbrengen van de gemeenschapsfuncties in het uitgebreid OC, kan na de werken vanaf 2022 overgegaan worden tot de verkoop van het Oud Gemeentehuis, de Brandweerkazerne en ’t Skut. Chiro Aalbeke die momenteel haar intrek heeft in de brandweerkazerne verhuist in juli 2019 omdat hun nieuwe lokalen in de gerenoveerde loods van houthandel Vandecasteele klaar zijn. Hierin werd in de vorige legislatuur 250.000 euro geïnvesteerd door de stad, terwijl de chiro instond voor 25.000 euro.

simulatie verbouwing en herbestemming kerk Aalbeke