Plannen voor kerk en OC Aalbeke

Het schepencollege keurde op 12 februari 2018 de aanstelling van Urbain Architectencollectief goed als ontwerper voor de realisatie van de nieuwe huisvesting van de diensten en verenigingen in Aalbeke. De werken startten in april 2021.  

Plannen

Ontmoetingscentrum

  • Het OC wordt grondig gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouwvleugel die in de plaats komt van de kleine arbeidershuisjes. In de uitbreiding komt een muziekzaal, een kantoor voor de wijkagent en een bijkomende vergaderzaal.
  • Achter de aanbouw wordt een bijkomende groenzone aangelegd die zal dienstdoen als tuintje voor het OC. Het steegje naast de oude huisjes blijft bestaan. 

Sint-Corneliuskerk 

  • De bibliotheek en vier muziekklassen van het Conservatorium verhuizen van het oude gemeentehuis naar de zijbeuken van de kerk. Die zullen toegankelijk zijn vanaf een centrale foyer die bovendien dienstdoet als polyvalente zaal
  • In de zijportalen komen toiletten
  • De kerkelijke erediensten gaan door in een aparte ruimte, het voormalige koorgedeelte

Infomoment 11/03/2021

Bekijk de presentatie

Timing

  • Kerk: In september 2022 nemen het Conservatorium en de bibliotheek hun intrek  in de vernieuwde kerk. Ook de kerk kan terug diensten organiseren voor maximaal 80 personen.
  • OC: Het OC is voorzien om afgewerkt te worden in het najaar van 2022.

Budget

De stad investeert hiermee 5,4 miljoen euro in Aalbeke. (2,4 miljoen euro voor de kerk. 3 miljoen euro voor het OC)?  De provincie West-Vlaanderen voorziet een subsidie van 100.000 euro voor lokale klimaatprojecten

Foto van Oc Aalbeke interieur
OC Aalbeke interieur
Foto van Sint-Corneliuskerk Aalbeke interieur
Sint-Corneliuskerk interieur