Tijdelijk voltijds publiekswerker stadsfestival "Paradise" (B1-B3)

Gepubliceerd op Donderdag 09 juli 2020
09 juli 202016 augustus 2020
DOEL VAN DE FUNCTIE:

PARADISE Kortrijk 21 is een stadsfestival met hedendaagse kunst, op diverse binnen- en buitenlocaties in Kortrijk. Het gaat om een interactief kunstproject in de publieke ruimte. Net als het vorige stadsfestival ‘PLAY – KORTRIJK’ in 2018, zal het een parcours creëren voor burgers en bezoekers doorheen de hele stad, inclusief binnen- en buiteninstallaties en -tentoonstellingslocaties.
PARADISE wil onze relatie met de wereld waarin we leven gaan bekijken vanuit een utopische visie. Hoe bouwen we aan een betere wereld? We dromen allemaal van een paradijselijk leven, maar hoe bekomen we dit? Wat betekent dit voor ieder van ons? Hedendaagse kunstenaars zullen deze vraag ontleden vanuit een sociaal, ecologisch, architecturaal of technologisch standpunt.
PARADISE belicht via creatieve ingrepen het potentieel van stedelijke metamorfosen. PARADISE Kortrijk 21 wordt voorzien van 19 juni 2021 tot en met 24 oktober 2021.

Als publiekswerker bouw je de publieks- en educatieve werking van PARADISE uit. Je werkt samen met organisaties en je programmeert activiteiten die het publiek begeleiden.
 

DE JOB:
 • Je ontwikkelt en coördineert publieksprojecten op maat van de verschillende doelgroepen en werkt hiervoor samen met de curatoren, de productieleider en de communicatieverantwoordelijke.  
 • Je brengt de inhoud van de tentoonstelling over naar een zo breed mogelijk publiek. 
 • Je zoekt hiertoe interessante partnerships met organisaties, scholen en kunstenaars. 
 • Je gaat actief op zoek naar nieuwe doelgroepen, je zoekt naar samenwerkingen over de grenzen van genres, disciplines en sectoren heen. 
 • Je maakt een duidelijke begroting voor elk project en helpt proactief zoeken naar inkomsten via subsidies, sponsoring of coproducties met partners. 
 • Je bent verantwoordelijk voor de exploitatie van de tentoonstelling en stuurt het team jobstudenten, vrijwilligers en mediatoren aan. Je wordt hierbij bijgestaan door een logistiek medewerker.  
 • Je streeft ernaar om binnen het project PARADISE verschillende gemeenschappen en doelgroepen over generaties en sociale lagen heen maximaal te laten participeren. 
 • Je geeft input voor het ontwikkelen van een programmatie en waakt steeds mee over een participatieve reflex binnen de gehele werking van Musea Kortrijk. 
   
KENNISCOMPETENTIES:
 • Je hebt voeling met de culturele sector en je hebt kennis van en toont interesse voor hedendaagse kunst
 • Je bent vertrouwd met de werking en de kerntaken van een museum in het algemeen  
 • Je kent de functie en de betekenis van musea voor een doelgroep, erfgoedgemeenschap, …  
 • Je hebt inzicht in de kwaliteitskenmerken van (participatieve) erfgoedtrajecten en –projecten.  
 • Je hebt inzicht in de verschillende vormen van participatie en weet die in de praktijk om te zetten, te evalueren en bij te sturen. 
 • Je hebt affiniteit met musea en beeldende kunst. 
 • Je hebt een creatief brein en slaagt erin om soms complexe inhouden over te brengen naar een breed publiek en speciale doelgroepen.  
 • Je hebt ervaring in het werken met verschillende doelgroepen. 
  Raadpleeg hier de volledige functiebeschrijving
WAT ZIJN DE TOELATINGSVOORWAARDEN:
 • Interne en externe personeelsmobiliteit (medewerkers stad en OCMW Kortrijk):

  • 12 maand niveau-anciënniteit op B-niveau
 • Werving:
  • Bachelordiploma of een graduaatsdiploma van voor 2005 en kennis van hedendaagse kunst
    
HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE?
 • Werving en interne en externe personeelsmobiliteit (medewerkers stad en OCMW Kortrijk)

  • Deel 1: Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden
  • Deel 2: Schriftelijke proef (online thuisopdracht) - Kandidaten krijgen op 18 augustus 2020 de thuisopdracht, via mail, doorgestuurd en krijgen tijd tot en met zondag 23 augustus 2020 om 23u59 om ons de case terug te bezorgen via mail.
   De kandidaten moeten min. 60/100 behalen op toegelaten te worden tot de uitgebreide mondelinge proef (eliminerend)
  • Deel 3: Uitgebreide mondelinge proef – Vooropgestelde data 27 augustus 2020 en/of 28 augustus 2020 (Onder voorbehoud van wijzigingen)
   • Toelichting thuisopdracht
   • Motivatie
   • Toetsing van de competentievereisten en de kennis van de hedendaagse kunst
   • Toetsing of er een potentiële match is tussen de job, de organisatie en betrokkene en waarbij het profiel en de situering van betrokkene binnen de organisatie geschetst wordt en aan de kandidaten wordt voorgesteld
    Kandidaten moeten min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure.
     
AANBOD:
 • een contract van bepaalde duur op B1-B3 niveau (periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021)
 • maaltijdcheques van 6 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering na 1 jaar
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,24 euro/km
 • gratis aansluiting bij GSD-V
 • flexibel uurrooster
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar

 

HOE DEELNEMEN?

 

MEER INFORMATIE?
Beeld Paradise