RUP stadsgroen Ghellinck en omgeving

ghellinck

De stad maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor stadsgroen Ghellinck en zijn omgeving. Dat is het gebied tussen de R8, de Oude Ieperseweg, de Heulsestraat, de Tientjesstraat en de Gullegemsesteenweg. Het RUP wil onder andere vastleggen dat er niet gebouwd zal worden op de onbebouwde strook gereserveerd voor de aanleg van de autoverbinding N328. Die strook moet plaats maken voor een stedelijke groenzone en hoogwaardige fietsverbinding. Het RUP geeft ook richting aan de ontwikkeling van de omgeving van het stadsgroen en de N328.

Status

Startfase: opmaak start- en procesnota

Documenten

Infomarkt

We horen graag jouw mening over de startnota voor het RUP Stadsgroen Ghellinck en omgeving. Op 26 november ben je vanaf 17 uur welkom voor een infomarkt in OC Troubadour. Je krijgt er alles  te horen over de plannen en we luisteren naar jouw ideeën en opmerkingen. Om 18.30 uur geven we een algemene toelichting over de plannen.

Reageren?

De inspraakperiode loopt van 16 november 2018 tot en met 14 januari 2019.

De start- en procesnota kan je via de links hierboven raadplegen. Tijdens de inspraakperiode kan je de documenten ook inkijken in het stadhuis.

Reageren kan tot en met 14 januari:

  • mondeling of schriftelijk tijdens het infomoment
  • per e-mail aan ruimte@kortrijk.be met als onderwerp ‘RUP stadsgroen Ghellinck en omgeving’
  • met een brief die je afgeeft tegen ontvangstbewijs aan de infobalie van het stadhuis
  • met een aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk.

Aanleg stadsgroen Ghellinck

In 2016 maakte het ontwerpteam van OMGEVING een ontwerp op voor het stadsgroen. Daarbij ging veel aandacht naar de relatie van het groengebied met zijn omgeving: hoeve Armengoed, een te ontwikkelen woonzone en de reservatiestrook van de N328. Via een inspraaktraject kregen geïnteresseerden ruim de kans om hun ideeën en bezorgdheden mee te geven. Alle info over dat traject vind je hier.

De aanleg van het stadsgroen start in het voorjaar van 2019