RUP stadsgroen Ghellinck en omgeving

ghellinck

De stad maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor stadsgroen Ghellinck en zijn omgeving. Dat is het gebied tussen de R8, de Oude Ieperseweg, de Heulsestraat, de Tientjesstraat en de Gullegemsesteenweg. Het RUP wil onder andere vastleggen dat er niet gebouwd zal worden op de onbebouwde strook gereserveerd voor de aanleg van de autoverbinding N328. Die strook moet plaats maken voor een stedelijke groenzone en hoogwaardige fietsverbinding. Het RUP geeft ook richting aan de ontwikkeling van de omgeving van het stadsgroen en de N328.

Status

Startfase: opmaak start- en procesnota

Documenten

Aanleg stadsgroen Ghellinck

In 2016 maakte het ontwerpteam van OMGEVING een ontwerp op voor het stadsgroen. Daarbij ging veel aandacht naar de relatie van het groengebied met zijn omgeving: hoeve Armengoed, een te ontwikkelen woonzone en de reservatiestrook van de N328. Via een inspraaktraject kregen geïnteresseerden ruim de kans om hun ideeën en bezorgdheden mee te geven. Alle info over dat traject vind je hier.

De aanleg van het stadsgroen start in het voorjaar van 2019. In de zomer van 2020 wordt het nieuw stuk stadsgroen geopend.