Vacature ruimtelijk planner (A1a-A3a)

Als ruimtelijk planner bouw je mee aan een kwaliteitsvolle stedelijke omgeving voor stad Kortrijk en haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Vanuit je expertise, ontwikkel en formuleer je een visie op ruimtelijke thema's. Je hebt een actieve rol in het mee bepalen van het ruimtelijk beleid. Je tilt bouwprojecten en ingrepen in de publieke ruimte en het landschap naar een hoger niveau.

Je coördineert publieke of private stadsprojecten met ruimtelijke impact. Vanaf de start bewaak jij de strategische keuzemomenten, jij bent aan zet tijdens onderhandelingen met betrokken eigenaars en gebruikers. Door jouw adequate transparante communicatie, creëer je betrokkenheid bij alle stakeholders. Je zet in op sterke samenwerkingsverbanden binnen de stad, maar ook met de partners zoals de intercommunale Leiedal en het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk.

Je stippelt mee het ruimtelijk beleid uit voor de stad Kortrijk. Je stemt de diverse ruimteclaims op elkaar af en integreert deze tot een ruimtelijk kwalitatieve structuur en leefomgeving.  Je detecteert knelpunten en definieert nieuwe praktijken, procedures en richtlijnen vanuit je expertise die steeds up to date is.

Je gaat aan de slag in het team Planning & Openbaar Domein.

Je vindt de volledige functiebeschrijving in bijlage.
ruimtelijk_planner_lut_vanderbeken_november_2016_definitieve_versie_docx.docx

 

Jouw competenties

Kenniscompetenties

 • Je hebt ruime kennis met betrekking tot stedenbouw, ruimtelijke planning en publieke ruimte.
 • Je hebt kennis van relevante wetgeving en bereidheid om je bij te scholen.
 • Je hebt de vaardigheden om kennis in een specifiek thema te verwerven en verder op te bouwen, aan de hand van opleidingen, studie en netwerk.
 • Je hebt door opleiding en bij voorkeur door ervaring kennis opgebouwd over stedenbouw en ruimtelijke planning. Je kan deze thema’s omzetten naar een concreet project, gebied of implementeren in beleidsaanbevelingen, acties, doelstellingen.

Generieke waarden stad Kortrijk

 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Kostenbewustzijn
 • Veranderingsgericht

Functiegebonden competenties

 • Visie
 • Besluitvaardigheid
 • Bestuursvaardigheid 
 • Analyseren 
 • Mondelinge Communicatie
 • Ontwikkelingsgerichtheid
 • Adviesverlening

De toelatingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure moet je in het bezit zijn van een masterdiploma stedenbouw of ruimtelijke planning (zoals vastgelegd in het ministerieel besluit van 23 november 2014, zie bijlage functiebeschrijving.)

Ook gelijkwaardige masterdiploma's zoals master architectuur, master geografie, master verkeerskunde, ... komen in aanmerking.

 

Het aanbod

Een goede werkrelatie komt niet vanzelf. Werkgever en werknemer investeren hier allebei in. Voor wat hoort wat: een flexibel uurrooster, een aantrekkelijk loon en een mooi verlofpakket, en …

 • een contract van onbepaalde duur op niveau A1a-A3a (contractueel)
 • maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,22 euro/km
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
 • een loopbaan waar ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen de norm zijn

 

De selectieprocedure

 • Aftoetsen van de vereiste diplomavoorwaarden:

        - de kandidaat bezorgt een kopie van het masterdiploma via het inschrijvingsformulier of via mail aan vacatures@kortrijk.be vóór 1 maart2017.

 • Een persoonlijkheidsvragenlijst
 • Een schriftelijke case.  Bij een groot aantal kandidaten kan de case eliminerend toegepast worden.
 • Een gestructureerd gedragsgericht interview.

 

Solliciteren

Inschrijven kan enkel digitaal via de website tot en met uiterlijk 28 februari 2017.

Merk op: Gelieve niet via e-mail in te schrijven.

Meer info

Nog vragen? Contacteer ons op 056 27 85 00 of  vacatures@kortrijk.be.