Identiteitskaart - voorlopig exemplaar

Omschrijving

Ben je jouw identiteitskaart verloren, gestolen, is ze vernietigd of beschadigd, tijdens de dagen net vóór jouw reis naar het buitenland, en je hebt geen reispas, dan kun je onder bepaalde voorwaarden een voorlopige identiteitskaart aanvragen bij het Rijksadministratief centrum te Brugge.

Een voorlopige identiteitskaart is echter niet in alle landen geldig. (welke landen een voorlopige identiteitskaart aanvaarden vind je hier)

In een aantal andere gevallen kun je ook een voorlopige identiteitskaart aanvragen:

 • recent verkrijgen van de Belgische nationaliteit
 • inschrijving na verblijf in buitenland
 • naam- of voornaamsverandering
 • identiteitskaart in aanmaak (mits tijdige aanvraag vernieuwing)
 • aanmaak van de eerste identiteitskaart (mits tijdige aanvraag van de eerste kaart)

De voorlopige identiteitskaart is twee maanden geldig.

De voorlopige identiteitskaart mag slechts gebruikt worden om de identiteit  te bewijzen in het buitenland. In België heb je geen voorlopige identiteitskaart nodig, jouw identiteit wordt bewezen door het attest van verlies, diefstal of vernietiging.

Het is aan te bevelen het attest van verlies of vernietiging (bijlage 12) bij de voorlopige identiteitskaart te voegen.

Voorwaarden

Heb je nog een geldige reispas, dan kan je geen voorlopige identiteitskaart aanvragen om je reis aan te vatten (meer info over de reispas vind je hier). Eens terug in België moet je een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

De identiteitskaart die je verloren/gestolen bent of die vernietigd of beschadigd is, mag niet vervallen zijn bij de aanvraag van een voorlopige identiteitskaart.

Vooraleer je een voorlopige identiteitskaart krijgt, moet je eerst een nieuwe identiteitskaart aanvragen bij de balie Bevolking.

Let op! Heb je nagelaten jouw identiteitskaart te vernieuwen of heb je al te vaak jouw identiteitskaart verloren dan kun je geen voorlopige identiteitskaart krijgen.  

Aanvragen bij de balie Bevolking

wie?

Je meldt je persoonlijk aan bij de balie Bevolking.

wanneer?

Van zodra je merkt dat jouw identiteitskaart verloren, gestolen of beschadigd is.

hoe?

Je meldt je persoonlijk aan bij de balie Bevolking.

 • Is jouw identiteitskaart verloren of gestolen, breng dan ook de 'bijlage 12' mee. Deze bijlage krijg je na aangifte van verlies of diefstal van jouw identiteitskaart bij de politie. (meer info: klik hier).
 • Is jouw identiteitskaart beschadigd, breng dan je kaart mee naar de balie Bevolking.

Bij de balie Bevolking vraag je een nieuwe identiteitskaart aan, hiervan krijg je een bewijs. Je ontvangt ook een document voor de aanvraag van een voorlopige identiteitskaart.

wat meebrengen?

Bij de balie Bevolking:

 • beschadigde identiteitskaart of bijlage 12
 • 1 recente pasfoto (met witte egale achtergrond, neutrale gezichtsuitdrukking = gesloten mond)

Afhalen bij het Rijksadministratief centrum te Brugge

wie?

Persoonlijk of via een volmachtformulier.

Het volmachtformulier moet ondertekend zijn door volmachtgever en volmachtdrager. De handtekening van de volmachtgever wordt gecontroleerd via het aanvraagformulier. De handtekening van de volmachtdrager wordt gecontroleerd via zijn of haar identiteitskaart.

wanneer?

Nadat je een afspraak hebt gemaakt met het Rijksadministratief centrum - Koning Albert I-laan 1/5 bus 7 te 8200 Brugge (Sint-Michiels)

hoe?

Het Rijksadministratief centrum controleert jouw identiteit en reikt daarna de voorlopige identiteitskaart uit. 

wat meebrengen? 

 • bijlage 12
 • document aanvraag nieuwe identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (met witte egale achtergrond, neutrale gezichtsuitdrukking = gesloten mond)
 • het aanvraagformulier voor een voorlopige identiteitskaart

Voorwaarden

Let op! Na je reis moet je de voorlopige identiteitskaart onmiddellijk binnen brengen bij de balie Bevolking die de kaart dan terug stuurt naar het Rijksadministratief centrum.

Kosten

De afgifte van een voorlopige identiteitskaart is gratis.

Meer info

Meer informatie over voorlopige identiteitskaarten vind je op volgende website:

http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2538&L=1

Verantwoordelijke dienst