Identiteitskaart - voorlopig exemplaar

 

Omschrijving

 • Je kan in uitzonderlijke gevallen een voorlopige identiteitskaart aanvragen bij het Rijksadministratief centrum te Brugge.
 • De voorlopige identiteitskaart is twee maanden geldig.
 • Ze mag alleen gebruikt worden om de identiteit te bewijzen in het buitenland.
 • In België heb je geen voorlopige identiteitskaart nodig: jouw identiteit wordt bewezen door het attest van verlies, diefstal of vernietiging.

Een voorlopige identiteitskaart is niet in alle landen geldig:

In welke landen aanvaarden ze een voorlopige identiteitskaart?

In een aantal andere gevallen kan je ook een voorlopige identiteitskaart aanvragen:

 • Recent verkrijgen van de Belgische nationaliteit
 • Inschrijving na verblijf in buitenland
 • Naam- of voornaamsverandering
 • Identiteitskaart in aanmaak (mits tijdige aanvraag vernieuwing)
 • Aanmaak van de eerste identiteitskaart (mits tijdige aanvraag van de eerste kaart)

Voorwaarden

Je kan het aanvragen als je:

 • Identiteitskaart verloren, gestolen of beschadigd is.
 • Geen geldige reispas hebt.
 • Dit net voor jouw reis gebeurt.

Hier vind je alles over de reispas

 • De identiteitskaart die je verloren bent, gestolen of beschadigd is, mag niet vervallen zijn bij de aanvraag van een voorlopige identiteitskaart.
 • Vooraleer je een voorlopige identiteitskaart krijgt, moet je eerst een nieuwe identiteitskaart aanvragen bij de dienst Bevolking.
 • Let op: na je reis moet je de voorlopige identiteitskaart onmiddellijk afgeven bij de balie Identiteitskaart. Zij sturen de kaart terug naar het Rijksadministratief centrum.

Aanvragen

Bij wie kan ik het aanvragen?

Je meldt je persoonlijk aan bij de dienst Bevolking.

Wanneer kan ik het aanvragen?

Als jouw identiteitskaart verloren, gestolen of beschadigd is.

Hoe kan ik het aanvragen?

Je vraagt een nieuwe identiteitskaart aan bij de balie Identititeitskaart. Hiervan krijg je een bewijs. Je ontvangt ook een document voor de aanvraag van een voorlopige identiteitskaart.

Wat breng je mee?

 • Is jouw identiteitskaart beschadigd, breng dan je identiteitskaart mee naar de balie Identiteitskaart.
 • Is jouw identiteitskaart verloren, gestolen of vernietigd, breng dan ook het attest van verlies, diefstal of vernietiging (bijlage 12) mee. Deze bijlage krijg je na aangifte van verlies of diefstal bij de politie.
 • 1 recente pasfoto (met witte egale achtergrond, neutrale gezichtsuitdrukking = gesloten mond)

Afhalen

Bij wie kan je het afhalen?

Bij het Rijksadministratief centrum te Brugge. Je kan dit persoonlijk doen of via een volmachtformulier.

Het volmachtformulier moet ondertekend zijn door volmachtgever en volmachtdrager. De handtekening van de volmachtgever wordt gecontroleerd via het aanvraagformulier. De handtekening van de volmachtdrager wordt gecontroleerd via zijn of haar identiteitskaart.

Wanneer kan je het afhalen?

Nadat je een afspraak hebt gemaakt bij het Rijksadministratief centrum - Koning Albert I-laan 1/5 bus 7 te 8200 Brugge (Sint-Michiels)

Hoe kan je het afhalen?

Het Rijksadministratief centrum controleert jouw identiteit en reikt daarna de voorlopige identiteitskaart uit. 

Wat breng je mee? 

 • het attest van verlies, diefstal of vernietiging (bijlage 12)
 • Het document voor een aanvraag voor een nieuwe identiteitskaart
 • Het aanvraagformulier die je kreeg van de dienst Bevolking voor een voorlopige identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (met witte egale achtergrond, neutrale gezichtsuitdrukking = gesloten mond)

Kosten

De afgifte van een voorlopige identiteitskaart is gratis.

Meer info

Verantwoordelijke dienst

Leiestraat 21
8500
Kortrijk
1777
Nu gesloten
Alles weergeven