Waar kan ik terecht voor gratis juridisch advies?

Per gerechtelijk arrondissement is er een justitiehuis. Via de justitiehuizen wil men het gerecht toegankelijker maken voor de burger.

Een justitiehuis heeft de volgende opdrachten:

 • Slachtofferonthaal: informatie en bijstand bieden aan slachtoffers gedurende verschillende fasen van de gerechtelijke procedure.
 • Burgerlijke opdrachten: sociaal onderzoek naar de familiale situatie in bepaalde zaken omtrent gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag en het recht op persoonlijk contact met het kind.
 • Bemiddeling in strafzaken: conflictsituaties oplossen zonder de tussenkomst van een rechter.
 • Strafrechtelijke opdrachten: toezicht en begeleiding van veroordeelden die onder bepaalde voorwaarden werden vrijgelaten.
 • Eerstelijnswerking: ter beschikking stellen van een justitieassistent of een advocaat aan de burger. Zij geven juridische informatie, een eerste juridisch advies of verwijzen naar een gespecialiseerde instantie of organisatie.

Voor welke domeinen kan je aankloppen bij een justitieassistent?

De opdracht van de justitieassistent bestaat erin om de burger met juridische problemen te ontvangen en te informeren.

 • Op burgerlijk vlak:

  • scheiding of echtscheiding
  • ouderlijk gezag
  • hoofdverblijfplaats, secundaire verblijfplaats of de dubbele verblijfplaats van de kinderen
  • recht op persoonlijk contact.
 • Op strafrechtelijk vlak:

  • bemiddeling in strafzaken
  • vrijheid onder voorwaarden
  • probatie
  • de werkstraf of dienstverlening
  • de voorwaardelijke invrijheidstelling
  • de vrijheid op proef en sociaal verweer
  • eerherstel of uitwissing
  • elektronisch toezicht
  • penitentiair verlof
  • onderbreking van de strafuitvoering
  • beperkte detentie
  • voorlopige invrijheidstelling
  • werkstraffen.
 • Voor informatie aan slachtoffers van misdrijven:

  • rechten van het slachtoffer
  • burgerlijke partijen of benadeelde personen.
 • Voor algemene informatie over de procedure voor de burgerlijke- en strafrechtbanken.

Met welke vragen kan je terecht bij een justitieassistent?

Een justitiehuis is een loketdienst die je op de juiste weg helpt. Je kan er terecht met allerlei vragen van juridishe aard zoals

 • je verhuurder wenst je huurcontract op te zeggen. Welke rechten heb je?
 • je bedrijf gaat failliet. Hoe verloopt de procedure?
 • je overweegt een echtscheiding. Wat zijn de mogelijkheden?
 • je voelt zich als consument benadeeld. Tot wie richt je zich?
 • je moet voor de rechtbank verschijnen en wenst informatie over de procedure. Hoe verloopt de gerechtelijke procedure?
 • welke rechten en plichten heb je bij het aangaan van een contract?
 • je bent ontevreden over je advocaat. Tot wie richt je deze klacht?
 • de straf die door de rechter is uitgesproken, wordt binnenkort uitgevoerd. Wat staat je te wachten?
 • de je toegekende uitkering voor levensonderhoud wordt niet betaald. Wat kan je ondernemen?

Waarvoor kan ik niet terecht in een justitiehuis?

 • de behandeling van je zaak
 • het onderzoek van je dossier
 • controle over je advocaat
 • de opstelling van een akte of een brief
 • de naam van een advocaat
 • advies in een ingewikkelde zaak
 • een langdurige bespreking

Bron

Opgemaakt op: 20/08/2009