Nieuws - meest recent

Vanaf 23 januari 2017 zijn er rioleringswerken in de Rekkemsestraat. Tijdens de werken geldt éénrichtingsverkeer in de Rekkemsestraat tussen de rotonde Rekkemsestraat/Marktstraat (IJzerpoort) en het kruispunt Rekkemsestraat/Marktstraat/Baliestraat.

Het wegdek in de Meensesteenweg vanaf het Guldensporenstadion tot voorbij de ingang van de begraafplaats is verzakt. Vanaf 30 januari 2017 voert de stad aanpassingswerken uit aan deze riolering. Het verkeer komende van Kortrijk met bestemming Bissegem wordt één week omgeleid.

Wegens onderhoudswerken zal de Budabrug op 26 januari omhoog staan.

Dinsdag 24 januari monteert de firma Artes Depret een Torenkraan in de Sint Jorisstraat voor de werf van het volksrestaurant. Het is die dag niet mogelijk om van de Doornikselaan naar de Spoorweglaan te rijden.

Van 23 tot en met 27 januari geldt éénrichtingsverkeer in de Gentsestraat tussen de Harelbeeksestraat en de Vestingsstraat. Het verkeer met herkomst Plein wordt omgeleid via de Vestingsstraat, Vaartstraat en Harelbeeksestraat om de Gentpoort te bereiken.Voetgangers en fietsers kunnen wel passeren.

De Sint-Janslaan is op donderdag 19 januari afgesloten voor het verkeer.

De trottoirs en de rijweg van de Hemelrijkstraat zijn in zeer slechte staat. De kasseien steken door het asfalt heen. Opstekende boomwortels versmallen de doorgang van het trottoir. De stad laat de Hemelrijkstraat vernieuwen.

Het ontwerp van de Hemelrijkstraat voorziet comfortabele trottoirs, een rijweg in asfalt met parkeerstroken in kasseien. Hiervoor worden de originele kasseien gebruikt die in 1976 werden overlaagd met asfalt. 8 nieuwe bomen in de parkeerzones vervangen de huidige bomen in het trottoir.

Omwille van het plaatsen van een kraan wordt de Reepkaai op 18 januari afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Op dinsdag 17 januari werkt Infrabel van 8 tot 16 u aan de spoorwegoverweg in de Bissegemsestraat in Bissegem. De spoorwegovergang wordt volledig afgesloten. Er is een omlegging voorzien.

Eandis, het distributienetbedrijf voor gas en elektriciteit, voert vanaf 16 januari werken uit in de Kloosterstraat. De middendrukgasleiding onder het trottoir in de Kloosterstraat wordt vervangen

4 reacties