Nieuws - meest recent

Zaterdag 4 april is de startdag van de campagne “Stel je vraag in de bib”, een promocampagne van de provincie West-Vlaanderen die de nieuwe rol van de bibliotheek in de verf wil zetten. De bibliotheek van Kortrijk wil die dag ook buiten de bibliotheekmuren zichtbaar zijn. We beschikken over 5000 papieren placemats voor de horeca en stellen deze gratis ter beschikking van alle horecazaken gelegen op de Grote Markt. De centrale bibliotheek ligt op wandelafstand van die Grote Markt.

BlueAssist is een hulpmiddel dat mensen helpt om hun vraag te stellen of probleem duidelijk te maken.

Heel wat  mensen vinden niet goed hun weg in onze stad of buurt. Mensen met een verminderde zelfstandigheid. Mensen met een verstandelijke  beperking, met  autisme… maar ook omwille van  beginnende dementie of hoge leeftijd… mensen die onze taal niet kennen of niet kunnen lezen…

In Vlaanderen alleen al zijn dat er 800.000!
Eind 2014 starte in heel Vlaanderen, in samenwerking met o.a.  de Lijn, een grote campagne om BlueAssist bekend te maken.

Samen met het stadsbestuur van Kortrijk, burgers, verenigingen en organisaties maken we op zaterdagnamiddag 21 maart 2015, Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, een vuist tegen racisme en discriminatie.
Onder de titel ‘Iedereen nieuwe Kortrijkzaan’ vieren we een nieuw begin, een nieuwe manier van denken, praten en handelen over culturele diversiteit.

Zoals reeds eerder gemeld is stad Kortrijk gaststad voor Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober 2015. Dankzij deze actie biedt de stad extra ondersteuning en publiciteit voor alle bedrijven en jonge starters in het bijzonder. Stad Kortrijk werkte samen met Open Bedrijvendag een specifieke formule uit voor starters opgestart na 1 januari 2012.

Sanering en herinrichting van Walle (vanaf de brug tot aan R8). Binnen het Ei in de wijk Walle staan er heel wat ontwikkelingen op het programma. De wijk wordt gesaneerd met een gescheiden rioleringsstelsel en terwijl wordt de bovenbouw aangepakt. De straten en voetpaden krijgen een nieuwe inrichting.

Voor de uitbating van de tijdelijke zomerbar op Overleie, een buurt in volle beweging, zoekt de stad Kortrijk een nieuwe uitbater. De zomerbar komt er in de ‘cottage’ (hoekvilla) op de hoek van de Sint-Amandslaan met de Kollegestraat. Het wordt, met de Grote Verleieding en de Midzomermatinees, een zomerse toplocatie!

Wil je mee wil bouwen aan een sterk ouderenbeleid in Kortrijk? Dan ben je welkom op de Algemene Vergadering van de OuderenAdviesRaad. De vergadering vindt plaats op vrijdag 27 maart 2015 om 14 uur in Texture, het museum over Leie en vlas, Noordstraat 28, 8500 Kortrijk

Maar liefst 600 kinderen die in de Sint-Jansbuurt in Kortrijk wonen of er naar school gaan, werken al maanden aan originele voorstellen om hun buurt leefbaarder te maken. Onder de noemer ‘Jong Kortrijk Spreekt’ kunnen ze zelf beslissen welke kindvriendelijke aanpassingen er in hun buurt moeten gebeuren.

De stad Kortrijk, de Hogeschool West-Vlaanderen, VOKA en Mentor vzw nodigen u graag uit voor de studie- en netwerkdag: ‘8 profielen van digitale inclusie’ en ‘Digitale peer-to-peer economie’ op donderdag 30 april 2015 in The Level in Kortrijk. Op deze studie- en netwerkdag bieden we iedereen uit het werkveld en studenten een boeiend programma aan:

Programma:
09u00 - 09u30: ontvangst met koffie

Vanaf maandag 16 maart 2015 zal de Bad Godesberglaan (tussen het Maandagveld en de Maandagweg) afgesloten zijn voor het verkeer door rioleringswerken.