Nieuws - meest recent

Eén op vijf inwoners van Kortrijk is 65 jaar of ouder. Kortrijk wil zich blijven inzetten voor deze mensen en hen nauw betrekken bij het beleid. Daarom krijgen alle 65-plussers een uitnodiging om hun stem te laten horen. Dat kan tijdens een speciaal evenement in Kinepolis. Elke Kortrijkse 65-plusser ontvangt een schriftelijke uitnodiging voor één van de sessies die tussen eind april en eind juni plaats vinden.

Het sociaal-artistieke gezelschap Unie der Zorgelozen en het OCMW versterken de samenwerking. Een brugfiguur zorgt er vanaf deze week voor een sterke band tussen de vele honderden medewerkers en bezoekers van de Unie en de Scala en het sociale beleid van Kortrijk.

Binnenkort start NV Wegenbouw Ockier in opdracht van het stadsbestuur met de heraanleg van het Sint-Amandsplein. De parking verandert in een ontmoetingsplek met meer groen, speelruimte en terrasjes.

Vanaf 27 februari voert Eandis werken uit in de Bellegemsestraat (tussen de Roodhuisweg en de Walleweg ) en aansluitend in de Walleweg (tussen Bellegemplaats en de Priesteragestraat).

Op maandag 6 maart voert aannemer MGB opnieuw betonneringswerken uit op de voormalige CM-site in de Sint-Janslaan. Vanaf ’s morgens vroeg zullen vrachtwagens af en aan rijden om beton te storten. De werken kunnen niet doorgaan in de Krokusvakantie.

Op 1 maart start Dagen Zonder Vlees 2017!

Dat is 40 dagen met zo veel mogelijk mensen wat minder vlees en vis eten.

Meedoen kan van 1 tot 7 dagen per week. Elke dag telt.

Door afbraakwerken aan de “Krokanto” op de hoek van de Oudenaardsesteenweg met de Beekstraat geldt er van 27 februari tot 30 maart éénrichtingsverkeer in de Beekstraat vanaf de Oudenaardsesteenweg richting Deken Camerlyncklaan.

Eandis, het distributienetbedrijf voor gas en elektriciteit, voert sinds 16 januari werken uit in de Kloosterstraat. De middendrukgasleiding onder het trottoir in de Kloosterstraat wordt vervangen. Deze werken duren langer dan voorzien gepland. Tot 10 maart blijven de omleggingen gelden: verkeerssituatie blijft van toepassing t.e.m. vrijdag 10/03/2017.

Op 1 maart starten de werken voor de verlaging van de Leieboorden. In de eerste fase (maart – juni 2017) is de werkzone Guido Gezellestraat, Konventstraat en het Broelbrugje tot aan Dam.

2 reacties

In voorbereiding van de verlaging van de Leieboorden zijn er in de Groeningestraat van 27 februari tot 3 maart nutswerken ter hoogte van het Deken Zegerplein.