Kortrijk Spreekt

Kortrijk Spreekt!

Nieuws hierover

12/05/2016

Op dinsdag 17 mei vanaf 18 uur in WZC de Pottelberg (Pottelberg 1) tussen 18 en 20uur.

In het najaar van 2016 pakt de Stad Kortrijk de verkeerssituatie aan in de omgeving van de scholen rond de Pottelberg. Het wegdek en de riolering worden vernieuwd, de woningen worden aangesloten op een gescheiden rioleringstelsel en de zone 30 wordt heringericht met aandacht voor meer groen en versmalde rijstroken. De werken worden uitgevoerd in de Pottelberg (van kruispunt Condédreef tot voorbij de Kampstraat) en in de Burg. Felix de Bethunelaan. 

0 reacties
03/11/2015

De veranderingen op Campus Kortrijk Weide zijn ondertussen zichtbaar. Zo is de bouw van het gloednieuw centrum voor volwassenonderwijs gestart. Vanaf 1 november is de parking Appel gesloten wegens de werken én het kopgebouw naast de oude NMBS-loods (huis van de Sint) wordt afgebroken. Daarna volgt de aanleg van de werfweg en de bouw van de fuifzaal.

0 reacties
08/07/2015

Eind juni 2015 werd het definitieve ontwerp van de fuifzaal op Campus Kortrijk Weide goedgekeurd in de Raad van Bestuur van het AGB SOK, dat als bouwheer zal optreden. De Hogeschool West-Vlaanderen is een partner. De werken starten op 1 december 2015 en zullen één jaar in beslag nemen (onder voorbehoud van enig verlet). De fuifzaal opent de deuren eind 2016.

0 reacties
05/06/2015

De Stad Kortrijk zal de procedure voor het RUP Kortrijk Weide – en voorafgaand ook de plan-MER- hernemen. De procedure van het plan-MER start met de terinzagelegging van de kennisgeving.  In die kennisgeving vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. Het plangebied omvat zowel het gebied van Campus Kortrijk Weide als de stedelijke bouwblokken aan de oostelijke zijde van de R36.

0 reacties
12/05/2015

De werken op Campus Kortrijk Weide staan in de startblokken. De afbraakwerken van de schuur starten eind mei en het Centrum voor volwassenonderwijs start met de bouw van hun nieuwe campus vanaf 1 juni. De parkeersituatie zal grondig wijzigen tijdens de werken.

We informeren u graag via aankondigingsborden, infoflash, de facebookpagina van Campus Kortrijk Weide en via de website van Stad Kortrijk alsook de website van Parko.

 

0 reacties
06/05/2015

Op maandag 18 mei 2015 vindt er om 19.30 uur een infomoment over de ontwikkelingen rond Campus Kortrijk Weide plaats.

0 reacties
24/04/2015

De Lijn plant een grondige gebiedsevaluatie voor de regio Kortrijk. Alle betrokken steden en gemeenten krijgen van de Lijn de mogelijkheid om tegen eind mei hun evaluatie van het openbaar vervoer door te geven. Zo ook Kortrijk.

Op basis hiervan zal De Lijn samen met de stad onderzoeken hoe het bestaande netwerk kan geoptimaliseerd worden. Gezien de grote besparingsopdracht van de Lijn zal dat optimaliseren wel binnen hun bestaand budget moeten gebeuren. 

6 reacties